TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Tervetuloa Suomen Kuljetusturva Oy:n verkkokauppaan

1 Yleiset ehdot

Tätä verkkokauppaa ylläpitää Suomen Kuljetusturva Oy (”Ylläpitäjä”). Verkkokaupassa Ylläpitäjä ja sen jälleenmyyjinä toimivat kumppanikouluttajat (”Myyjä”) myyvät asiakkaille (”Asiakas”) käyttöoikeuksia Ylläpitäjän sähköisen Kuljettaja.fi -verkkokoulutusympäristön (”Palvelu”) verkkokoulutuksiin (”Koulutus”). Tilaus solmitaan Asiakkaan ja Myyjän välillä (”Tilaus”). Asiakkaan Tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä kulloinkin voimassa olevia verkkokaupassa nähtävillä olevia tilaus- ja toimitusehtoja (”Ehdot”), joihin Asiakas sitoutuu. Näitä Ehtoja sovelletaan Asiakkaan käyttäessä verkkokauppaa sekä ostaessa verkkokaupassa käyttöoikeuksia Palveluun. Näitä Ehtoja sovelletaan Asiakkaan sekä Myyjän välillä sekä soveltuvin osin Asiakkaan ja Ylläpitäjän välillä.

2 Tuotteet ja hinnat

Verkkokaupassa myydään Palvelussa toteutettavia Koulutuksia Asiakkaan yksityiseen käyttöön. Koulutuksen hinnan lisäksi Asiakkaalta voidaan periä käsittely- ja viranomaismaksuja. Kaikki tilattavaan Koulutukseen liittyvät kustannukset, maksut ja verot ovat Asiakkaan nähtävissä verkkokaupassa tilaushetkellä.

3 Tilaaminen

Koulutuksia myydään täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaille.

Asiakas tekee Tilauksen Ylläpitäjän verkkokaupassa osoitteessa https://vakpekka.kuljettaja.fi/. Asiakas on velvollinen luovuttamaan Tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät ainakin nimen, sosiaaliturvatunnuksen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Sitova Tilaus syntyy, kun Tilaus on kirjautunut verkkokaupan tilausjärjestelmään, ja kun Asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan Asiakkaan tilaama Koulutus, Tilauksen kokonaishinta (sis. alv) sekä mahdolliset viranomaiskulut ja muut kustannukset.

4 Asiakkaan rekisteröityminen

Saatuaan tilausvahvistuksen Asiakas voi kirjautua Palveluun Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin toimitetun linkin avulla. Omilla käyttäjätunnuksillaan Asiakas voi tarkastella Palvelussa tekemiensä Tilausten tietoja sekä Koulutuksia, joihin Asiakkaalla on voimassa oleva käyttöoikeus.

Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan rekisteröitymislomakkeella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Ylläpitäjällä on tarvittaessa oikeus evätä rekisteröityminen ja sulkea Asiakkaan käyttäjätunnukset.

5 Koulutuksen suorittaminen

Tilattu Koulutus ja Palvelu ovat Asiakkaan käytettävissä, kun Palvelun valvomo on avoinna. Valvomo on avoinna pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 08.00–22.00 sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 08.00–16.00. Myyjä ja Ylläpitäjä eivät myönnä nimenomaista takuuta Palvelun ja Koulutuksen käytettävyydestä ja virheettömyydestä, eivätkä ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien seikkojen aiheuttamista muutoksista Palveluun, Koulutuksiin taikka edellä esitettyihin valvomon aukioloaikoihin.

6 Maksutavat

Luottokorttimaksu

Maksut voi tehdä seuraavilla luottokorteilla: Visa, Visa Electron tai MasterCard.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Kortilla maksettaessa maksunsaajana on Paytrail Oyj, joka välittää maksun Myyjälle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Verkkopankkimaksu

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta maksaminen tapahtuu samoin kuin mikä tahansa muukin verkkomaksu.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Mikäli maksua ei suoriteta tai se suoritetaan myöhässä, Myyjä ja Ylläpitäjä pidättävät itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää Asiakkaan pääsyn Koulutukseen. Mikäli Asiakkaan maksu on myöhästynyt, on Myyjällä oikeus veloittaa kohtuullinen viivästyskorko, muistuttamisesta aiheutuvat maksut ja lakisääteiset perintäkustannukset.

7 Tilauksen peruminen peruutusaikana

Asiakkaalla on oikeus perua Tilaus sen käyttöönottoon saakka. Tilaus katsotaan käyttöönotetuksi sinä hetkenä, kun Asiakas aloittaa Tilauksen sisältämän Koulutuksen painamalla ”Aloita”-painiketta. Aloittamalla Koulutuksen edellä kuvatulla tavalla, Asiakas luopuu oikeudestaan peruuttaa Tilaus.

Mikäli Asiakas haluaa peruuttaa Tilauksen peruutusaikana, Asiakkaan tulee olla peruutusajan kuluessa yhteydessä Myyjään. Peruutusehtojen mukaisesta peruutuksesta ei aiheudu kustannuksia Asiakkaalle.

Asiakkaalta veloitettu maksu palautetaan Asiakkaan käyttämällä maksutavalla 14 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, kun Myyjä on vastaanottanut Asiakkaan peruutusilmoituksen.

Mikäli Asiakas jättää Tilauksen käyttämättä peruuttamatta sitä, Asiakas luopuu oikeudestaan maksun palautukseen.

8 Reklamaatiot

Asiakkaan reklamaatio tulee esittää ensisijaisesti Koulutuksen aikana kouluttajalle Palvelun viestintävälineillä. Koulutuksen jälkeen esitettävät reklamaatiot tulee toimittaa Myyjälle joko sähköpostilla tai kirjeenä. Myyjä päättää mahdollisesta hyvityksestä Asiakkaalle. Ylläpitäjä tai Myyjä pyrkii korjaamaan reklamaation syynä olevan aiheellisen virheen tai puutteen niin pian kuin se on mahdollista. Mikäli reklamaatiotapauksessa ei päästä yksimielisyyteen, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus saattaa tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi siten kuin jäljempänä kohdassa 12 on tarkemmin kuvattu.

9 Osapuolten vastuut

Asiakas vastaa kaikista tiedoista, materiaalista ja muusta sisällöstä, joita Asiakas lisää, luo, lataa, lähettää, jakaa tai julkaisee (jäljempänä ”jakaa”) Palvelussa. Asiakas vakuuttaa Palveluun jakamansa sisällön osalta, että (i) Asiakas omistaa kyseisen sisällön tai Asiakkaalla on oikeus sen jakamiseen ja (ii) Ylläpitäjän ja Myyjän käyttäessä sisältöä näiden Ehtojen mukaisesti Asiakkaan jakama sisältö ei riko sovellettavaa lakia, kolmannen osapuolen oikeuksia tai näitä Ehtoja. Myyjä ja Ylläpitäjä eivät vastaa miltään osin Asiakkaan Palveluun jakamasta sisällöstä.

Asiakas sitoutuu olemaan kopioimatta ja jakamatta Koulutuksen ja Palvelun sisältöä kokonaan tai osittain edes yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa Koulutuksen käyttöoikeutta, salasanaa tai muita Koulutuksen käyttämiseen liittyviä tietoja edelleen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, ettei kukaan muu käytä Koulutusta tai Palvelua Asiakkaan tunnuksilla. Asiakkaan vastuulla on myös huolehtia oikeansisältöisistä ja ajantasaisista asiakastiedoista sekä ilmoittaa muutoksista näihin tietoihin Ylläpitäjälle ja Myyjälle.

Ylläpitäjä ja Myyjä tarjoavat Palvelun ja Koulutuksen käyttäen kohtuullista osaamista ja huolellisuutta, ja Koulutus ja Palvelu toimitetaan Asiakkaalle ilman nimenomaisia, oletettuja tai lakisääteisiä takuita. Ylläpitäjä ja Myyjä eivät takaa, että Koulutus tai Palvelu ovat häiriöttömiä tai niissä ei esiinny käyttökatkoksia Palvelun palveluaikoina. Asiakkaan kirjallisesti tai suullisesti saamia neuvoja tai tietoja ei katsota Ylläpitäjän tai Myyjän myöntämiksi takuiksi. Myyjä ja Ylläpitäjä eivät vastaa tai anna takuita kolmansien osapuolten sovellusten ja laitteiden yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Ylläpitäjä ja Myyjä eivät vastaa mobiiliverkossa tai verkkopalveluiden tarjoajien palveluissa esiintyvistä häiriöistä.

Ylläpitäjä ja Myyjä eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka Asiakkaalle aiheutuvat Palvelun, Koulutuksen tai sen sisällön käytöstä tai laadusta. Myyjä tai Ylläpitäjä eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Tässä kohdassa mainittu vastuunrajoitus ei rajoita kuluttajan pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia korvaukseen.

10 Immateriaalioikeudet

Palvelu ja Koulutukset ja niiden sisällöt ovat Ylläpitäjän tekijänoikeuksin suojattua omaisuutta. Mitään Koulutuksen, Palvelun tai sen sisällön osaa ei saa käyttää eikä hyödyntää muutoin kuin osana Asiakkaalle nimenomaisesti näiden Ehtojen ja Palvelua koskevien käyttöehtojen mukaan myönnettyä käyttöoikeutta. Asiakkaalle ei siirry mitään oikeuksia Koulutukseen, Palveluun, niiden sisältöön tai näiden osaan. Kaikki Koulutuksessa ja Palvelussa esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit, tuotenimet, ulkoasut ja muut immateriaalioikeudet ovat Ylläpitäjän tai sen kumppaneiden omaisuutta, eikä Asiakas saa mitään oikeuksia näihin.

Palvelun yleiset käyttöehdot täydentävät näitä ehtoja.

11 Tietosuoja

Asiakkaan tiedot tallennetaan Ylläpitäjän asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Ylläpitäjällä ja Myyjällä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://vakpekka.kuljettaja.fi/tietosuojaseloste.

12 Erimielisyyksien ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Nämä Ehdot eivät kuitenkaan rajoita kuluttajansuojaan liittyviä oikeuksia, joihin muualla kuin Suomessa asuva Asiakas voi olla oikeutettu kuluttajan asuinmaan pakottavien lakien mukaisesti, mikäli ne poikkeavat edellä mainitusta.

Ylläpitäjä ja Myyjä pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla Asiakkaan kanssa. Jos Tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, kuluttaja- asiakas voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi, (Hämeentie 3, PL 3066, 00531 Helsinki, Suomi). Ennen yhteydenottoa Kuluttajariitalautakuntaan Asiakkaan tulee olla yhteydessä Kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi tai +358 29 505 3050). Kuluttaja-asiakas voi myös saattaa Tilaukseen liittyvän erimielisyyden ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Muussa tapauksessa riitaisuudet voidaan ratkaista myös käräjäoikeudessa.

13 Muut ehdot

Nämä Ehdot ovat voimassa [5.1.2022] alkaen toistaiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä Ehtoja.

Ylläpitäjällä on oikeus siirtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa osittain tai kokonaan kolmansille osapuolille. Ylläpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita omien velvoitteidensa täyttämiseksi.

Palvelun käyttö edellyttää erillisten Palvelun yleisten käyttöehtojen hyväksymistä, jotka tulevat Asiakkaan tutustuttavaksi ja hyväksyttäväksi Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

14 Verkkokaupan yhteystiedot

Suomen Kuljetusturva Oy (Y-tunnus 2318753-3)

Lohilantie 5 B 3

37550 Lempäälä

Verkkokaupan maksuliikenne ja asiakaspalvelu

info@kuljettaja.fi

+358 40 670 2976

Verkkokaupan tekninen toteutus ja tuki

palvelut@kuljettaja.fi

+358 40 830 7057